ยูนิเซฟและยอมรับสงครามกับนานาชาติวิจารณ์อื่น ๆ

ยูนิเซฟ
ยูนิเซฟ ได้รับการขับเคี่ยวทำสงครามกับการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเป็นเวลาหลายปีที่ตรงกันข้ามกับความเข้าใจที่เป็นที่นิยม มันเป็นสงครามที่มีผลที่ตกอยู่ห่างไกลจากการแก้ปัญหาเวลาจริงเพื่อผลประโยชน์ของชัยชนะของ สถานที่ตั้งของยูนิเซฟที่ผู้ปกครองในประเทศด้อยพัฒนาควรจะให้วิธีการที่จะให้เด็กของพวกเขาไม่ได้พิสูจน์ ไม่เป็นท่าทางของยูนิเซฟว่าการยอมรับระหว่างประเทศควรจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย

แต่ยูนิเซฟยากและมีประสิทธิภาพกลยุทธ์ความดันและความพยายามวิ่งเต้นต่อประเทศเรียกร้องให้การให้สัตยาบันของเฮกสนธิสัญญาเพื่อการคุ้มครองเด็กและการดำเนินการตามกฎหมายที่นำมาใช้และรูปแบบนโยบายที่มีประสิทธิภาพให้บริการเพื่อปิดโปรแกรมอย่างสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์เพื่อ การยอมรับ ต่างประเทศที่กำลังพัฒนาปฏิเสธเข้าใจผิด ที่ไม่สมจริงและออกจากการสัมผัสทางนโยบายที่จะสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของนับร้อยนับพันของเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งและถูกต้องตามกฎหมายทั่วโลก ความพยายามเหล่านี้มีผลในการปิดหรือกึ่งสมบูรณ์ของลูกบุญธรรมทั่วโลกในประเทศเช่นกัวเตมาลา, บัลแกเรียปารากวัยและโรมาเนียที่จะพูดถึงเพียงไม่กี่ตัวอย่าง

ลองมาตัวอย่างของกัวเตมาลา หลังจากแรงกดดันที่รุนแรงจากยูนิเซฟ, ​​กัวเตมาลาในที่สุดปิดประตูไปสู่การยอมรับระดับนานาชาติเกี่ยวกับ 31 ธันวาคม 2008 ก่อนที่จะมีเวลาที่ชาวต่างชาตินำมาใช้ประมาณ 5,000 เด็กกัวเตมาลาต่อปี กัวเตมาลาพยายามแก้ไขปัญหาในประเทศที่จะทุกข์ต่างประเทศยอมรับ ชิคาโกทริบู 26 ตุลาคม 2008 ระบุว่า กัวเตมาลาได้เปิดตัวแคมเปญมีความทะเยอทะยานที่จะรับสมัครพ่อแม่อุปถัมภ์และพ่อแม่บุญธรรมแม้แต่ที่บ้าน จนถึงโปรแกรมที่มีความล้มเหลวอย่างน่าสังเวช วีลารายงาน เพียงประมาณ 45 ครอบครัวในประเทศของ 13 ล้านคนปัจจุบันมีเด็กในอุปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มโครงการในปีนี้

วิธีการที่กัวเตมาลาคือการโดยพยายามที่จะได้รับความสนใจในประเทศที่จะเป็นปัญหาอย่างแน่นอน แต่วิธีการนี้สามารถและควรมีการดำเนินการไปด้วยกันกับหลักสูตรนานาชาติที่จะให้แน่ใจว่าพันของเด็กจะได้พบกับบ้านมากกว่าที่จะต้องเสียไปในสถาบันที่มักจะงบประมาณไม่พอและไม่สามารถที่จะให้สำหรับความต้องการของเด็กเหล่านี้

Sports Betting Odds by Benered Fransisco

The main basis of the wager is the straight up outcome, which is not in to a point spread.

In sports betting odds, the odds are made not by the common people. This field is considered as a way to make huge profits if the person is a smart bettor who has practiced proper money management. In sports betting odds, the odds are termed as “MONEYLINE”.The sports betting odds there are no point spread for many of the sports such as boxing, tennis etc as there occur no way to measure the points or score in which the player wins or loses by. In such sports like boxing, the only thing that counts is who wins and who loses, and in such cases, the money line wagering enters in!

In college, also sports betting odds have taken reign even though it might be considered illegal by many. Money line in sports betting odds is decided by the event winner with no regard to the point spread as there is occurs no point spread. But even then, there occur many loopholes through which people play their own gaming!

In sports betting line, money line is like point spread that is used to equal the attractiveness of the favorite and the underdog for the person betting. And most of the illegal books of Nevada draw their odds from casinos. The sports betting odds makers set the money line, as more money must be risked for the favorite or the person expected to win and very less on the underdog or the person more likely to lose, so that there occurs a balance between both sides of the contest.

Sports betting odds can be defined as “the likelihood of an outcome occurring that is stated in a number form”. In sports betting odds, such as football odds is becoming more vibrant each year. In sports betting odds, there are many things, which are illegal such as transmitting information on gambling across the state for placing, or taking bets is considered illegal. The bookies set a lot of numbers by keeping the public in mind and the person who begins to study can understand easily as to how the person can gain more and on the numbers set by the bookies. . It is an entirely different case in sports betting odds, as about 75% of odds are established for the licensed Sports Books in Nevada as well as for Oregon State Lottery by Las Vegas Sports Consultant Inc, which is run by Michael ‘Roxy” Roxborough. Apart from this, he also works as a consultant on gaming management, strategies, personnel and marketing

Do Horse Racing Betting Systems Work? by Martin Blacksheep

He lays the complete betting system out before you, why bet on favorites and why for a place? The answer… it’s so easy that at times it feels almost unfair.

Let me assure you that the betting system is written in plain English and it’s easy enough for a 11 year old to use. What he’s referring to is consistently profiting week after week and year after year from punting. What you end up with is a set of very secure favorites that have an extremely high chance of winning. It is theoretically possible to make a consistent profit on investing in high priced non favorites at the track. Its simply a matter of consistently following the betting system.

Don’t get me wrong. However investing on certain favorites that have passed a set of Ali’s betting system rules will definitely set the odds in your favor in a very big way!

There are lots of so called Horse Racing betting systems out there. Its already been extensively used in America, Hong Kong, Canada, South Africa, Australia, New Zealand, UK and most of Europe for over 13 years by thousands of people. I’ve been ripped off before with horse racing betting systems so I understand exactly where you’re coming from. With How to ‘Place Bets’ on Favorites for a Living , you don’t need any prior horse betting or statistics knowledge. This is a betting system that really delivers.

Horse Racing Betting Systems – Do they Work?. The word here is lucky, in the long run they will certainly lose money. Few betting systems deliver on what they promise. I can say in all honesty that as a former frustrated punter it is well worth the time checking out this information. In the limited space I have available in this article there’s no way I can fully convince you about how much you can learn from this guys betting system. The majority of punters that lose money on horse racing try to make big sums of money from just a few dollars. Its safe, quick and easy… The guy shows you how he maintained a win strike rate of 89.52% and a place strike rate of 96.35% using his own betting system.

Ali’ betting system can be applied to any gallop horse race in the world. For a betting system, believe me, that’s pretty revolutionary!

So the Horse racing betting system in a nutshell goes something like this:-

He answers the questions of why place betting on favorites is simply the quickest way to profit from horse racing betting. First off all let me clarify something, when he talks about making money from horse racing betting, he’s not talking about a few freak or lucky wins in a month. Does anyone really have the spare time to do this consistently? Call me lazy but why make things hard for yourself betting on hard to pick non favorites when you can very, very easily profit from the favorites!

Everyone knows that the favorites have a high chance of winning a race right? What Ali’s system does is to select only certain types of favorites that have even a much higher chances of winning. The twist is, you don’t even bet for a win! By betting for a place only you dramatically increase the odds in your favor.

I recently came across Mohammed Ali’s Betting system, How to ‘Place Bets’ on Favorites for a Living. Occasionally they will get lucky and succeed. Plus it takes only 10-20 minutes to use on any race day. When you bet on well priced non-favorites, you are effectively betting against the odds. Most never even try a betting system, something which is essential to actually make a consistent profit on horse betting.

If you want to be shown a step-by-step outline of exactly how you can use Ali’s betting system, How to ‘Place Bets’ on Favorites for a Living, to consistently earn an income from horse racing betting, then head on over to the website at http://www.horsebetpro.com

He then put these horses through a set of betting system simple rules to eliminate any risks they may be carrying. You’ve sent away for stuff that never quite reached you, or you bought something and it didn’t live up to its expectations. Doing it this way is going to take you 18 hours a day of research just to figure out which horses may produce the goods. Also why place betting on favorites is the safest and easiest way to profit from horse racing betting. Ok now don’t go all skeptical on me at this point

CNN – ESPN book debates a century of sports

EDT (1808 GMT)

By Jamie Allen

CNN Interactive Senior Writer

(CNN) — The sport of watching sports, for those who don’t know much about sports, is really the debate of it all. He realizes that his picks might not top the ultimate ESPN list — Jackson is not even offered in the network’s Top 20 — but he thinks he used a different scale to appraise athletes.

”I did not choose necessarily on the basis of significance,” says Schaap. They changed the face of sports. Couch potatoes and bar patrons tuning in to the latest televised contest inevitably battle it out over who is the greatest boxer, the greatest baseball team, the greatest golfer or the greatest quarterback.

And then there’s the ultimate debate: Who is the greatest athlete of all time?

Trying to compare competitors from different athletic endeavors — Muhammad Ali and Jim Thorpe, Michael Jordan and Babe Ruth, Bo Jackson and, uh, Bo Jackson — proves a nearly impossible task.

”If you have a vote for the most significant athlete, then you have Ali, then you have Babe Ruth, then you have Michael Jordan. Unitas sort of represented that.”

’Who would win most?’

So, who did Schaap vote as his greatest athlete ever? Let the debate begin. But I voted purely on what I considered to be athletic ability, and if I had anything in the back of my mind it was, ‘If you put these guys on a field and they played each other in 20 sports, who would win the most?’ I think Jim Brown would win the most, and I think Chamberlain would be awfully close.”

’I love the controversy of it’

The ESPN pick that caused the biggest grumble from sports fans was No. The athlete ranked in that spot: Secretariat, the 1973 Triple Crown winner. “People came out of the war years with great hope and great faith in the future. Even if I didn’t think he should be up that high, I like the controversy it created.”

But Schaap points out that the list has another source of contention.

”We are limiting it to North Americans,” he says. The compendium, published by Hyperion, features recollections on the sports century that was by top writers and sportscasters, including Dick Schaap, Joyce Carol Oates, Chris Berman, David Halberstam, Roy Blount Jr., and Thomas Boswell.

The book is divided into decades, with at least one athlete highlighted as the defining athlete of that time period. It seems some thought the list should only list human athletes.

”I think anybody is entitled to vote for whomever they want, and I think Secretariat does qualify as an athlete,” says Schaap. 35. So far, they’ve reached No. “If you have a vote for the most significant athlete, then you have Ali, then you have Babe Ruth, then you have Michael Jordan. Fighter Jack Johnson, for instance, represents the 1900s; basketball star Michael Jordan defines the 1990s.

In decades between, readers will find lengthy pieces on Jim Thorpe, Babe Ruth, Joe Louis and Babe Didrikson, Joe DiMaggio and Ted Williams, Johnny Unitas, Bill Russell, Muhammad Ali, and Pete Rose.

”I think it’s a labor of love for everybody who was involved with it,” says Schaap, the author of several sports books, the former editor of Sports Magazine and current host of ESPN’s “Sports Reporters.” Schaap, who praised ESPN’s Mark Shapiro for organizing the book, writes about Unitas. 14; the top athlete remains a mystery, though the list has been narrowed to a chosen few.

And to compliment the show, the sports network that started in 1979 has released a new book by the same title. “(But) I wouldn’t have voted him very high. news

October 25, 1999

Web posted at: 2:08 p.m. They changed the face of sports.”

– sportswriter Dick Schaap

But as any sports fan knows, ESPN has been trying to do just that with its ongoing series, “ESPN SportsCentury.” The network, using the opinions of sports reporters, authors, academics and observers, is counting down its top 100 athletes of all time. Schaap says the former Baltimore Colts quarterback, like many athletes, has become a symbol of the era in which he played.

”I always thought of him as a stoic, solid person, that I think was typical of that era of the 1950s,” says Schaap.

”My top three were Jim Brown, Wilt Chamberlain and Bo Jackson,” says Schaap. “We don’t have Pele in there. My complaint was that he only played one sport.

”I also love the controversy of it. So we missed Pele, but we had Secretariat.”

And the debates continue.

RELATED STORIES: Halberstam: ‘Best American Sports Writing’ a window on the century

June 7, 1999

Feinstein’s ‘Majors’ goes behind the scenes of golf’s big four

May 7, 1999

Review: ‘The Muhammad Ali Reader’

March 10, 1999

Reviewer: Book on Ali ‘interesting, but awkward’

August 31, 1998

Check out the latest sports on CNNSI.com RELATED SITE: ESPN.com SportsCentury

Note: Pages will open in a new browser window

External sites are not endorsed by CNN Interactive.

LATEST BOOK STORIES: Cornwell’s ‘Sharpe’ digs into history

Channeling the war prose of Ernie Pyle

Disgraced writer fictionalizes fictions

The guy who couldn’t make up his mind

Chronicle of a drug addict

CNN.com

How to Bet the Kentucky Derby: A Beginner’s Guide

A horse that goes into the race with 50-1 odds but comes in first place will pay out the most money to the bettor. Here’s a quick guide:

Exacta: You pick the two horses you think will come in first and second, in that order.

Trifecta: Pick the three horses you think will come in first, second, and third – in the right order.

Superfecta: You guessed it. Like it’s name implies, the superfecta pays out big bucks if you manage to get it right.

Like all sports, horse racing has its own language that can be confusing to casual watchers. Each horse will have a record of recent races he’s run, what place he finished, and how far ahead of the other horses he was. If you’re in it for the thrill of victory alone (and not the money), he’s a good bet.

Betting on Your Picks: “I’ll take $2 to win on the four horse, please.”

In horse racing, you need to bet on what place the horse will come in. Saturday. If you’re not going to be in Louisville for the big day, you can head to your local racetrack or off-track betting outlet and place a bet there.

Picking a Horse

There are 20 horses in the field for the Kentucky Derby, though as of now only 19 will be running Saturday (#11 Hopportunity was “scratched.”) All the horses are 3-year-old male thoroughbreds, which means they’re young horses with lots of talent that is still developing and not a ton of experience.

Many casual bettors will pick a horse based on name or looks, but there are better ways to judge the odds for whether a horse has a shot at winning. Say, “I’ll bet $2 on (horse’s name or number) to win.”

If you’re done with the beginner stage of betting, you can up your odds of winning by doing more complicated bets that yield bigger payouts: exactas, trifectas, and superfectas. That number shows what the odds are that the horse will win. Conversely, betting on a horse with bad odds will pay out a lot of money if they do win. If your horse comes in any of those positions, you’ll get money.

If you’re sure you’ve got the winner and you only want to place a simple bet for him to come in first, go ahead and bet your money that way. Good luck racing fans!

Here’s our guide to making sense of the Run for the Roses. For a superfecta you pick the top four finishers in the right order. He’s dominated all the races he’s run so far and all eyes will be on him. Therefore, betting on him won’t yield a big payout. Give that a good look to see who’s done well recently.

Look for a horse that has won most of his races by a good length. The Kentucky Derby is one and a quarter miles long, longer than any race these horses have run before, so the winner will need stamina.

Odds and Favorites

When you look at a race form there will be a number in parentheses after each horse’s name. The words “first, second, and third,” are replaced by “win, place, and show.” If you think your horse is pretty good but not going to come in first, you can bet that he will “place,” — that is, come in first or second. You’ve got your mint julep and your fancy hat ready for the Kentucky Derby, but are you ready to place your bet on the horse you think will win?

Now it’s off to the races. It looks something like this: Vicar’s In Trouble (20-1).

Horses with a high first number (like 20-1 or 50-1) are considered unlikely to win the race. What’s a superfecta anyway, and how do you bet one?

. You’re trying to hit the sweet spot: a horse with okay odds who you think has a shot at winning.

The favorite going into this weekend is California Chrome, with 5-2 odds. Or you can bet that he will “show,” — that is, come in first, second, or third. You can place your bet anytime up until about 20 minutes before the race goes off at 6:24 p.m. Horses with lower first number (10 and down) are considered top contenders.

Betting on a horse with good odds will not pay out much money if they win

Sports Betting Has a Chance to Step Into the Sunlight

This standard cannot rely upon nuance. The industry must make a clean break from the objectionable elements of its past — establishing a new, clear standard of professionalism. Anything less is prejudice.

Sports betting is booming. And beyond the minimum standards, businesses will aggressively compete to provide the customer with ever greater value.

Yet, sports betting’s reputation, in the minds of some, is still unsavory. Which team is expected to win, and by how much, creates compelling context for any sports conversation — going all the way back to David and Goliath! And when NFL.com covers an NFL coach talking about the point spread — like they did this season — it’s obvious that any remaining resistance is no more than perfunctory.

The sports betting industry cannot move toward this future until zero-tolerance for unethical behavior becomes the standard. I personally pledge to champion this necessary journey.

The requirements of legitimacy should be no different than any other industry: fair business dealings; delivery of what is promised; accurate and honest promotion; a transparent business history allowing for review and audit. Yes, trillion with a T! It’s estimated that half of adult Americans bet something on this year’s Super Bowl. So it makes sense that the ever expanding national sports networks (television and radio) have embraced the Vegas perspective in their hunt for differentiated content.

Adherence to a customer-friendly code of conduct will earn the industry respect while undermining the arguments of naysayers. Now, finally, sports betting has the chance to step into the sunlight.

RJ Bell speaks about sports betting in the mainstream media tomorrow afternoon at SXsports.

Imagine the virtuous cycle legitimacy will fuel! The increase in esteem and compensation for Vegas experts will incentivize a better quality of participants with a greater willingness to share.

This post is part of a series produced by The Huffington Post and SXSW, in conjunction with their annual festival (March 7-16, 2014, in Austin, TX.). It’s the responsibility of sports bettors themselves to accept nothing less. Bettors will be empowered to make fully informed decisions, no longer inhibited by the shadows.

Considering that countless hours are spent on these networks previewing games — it’s only logical to include Vegas odds, the most accurate predictor of sporting event outcomes. The growth of a trusted marketplace will encourage a culture of free information flow, allowing sports bettors to judge for themselves which content, if any, is worth paying for. It’s not surprising that a business which has historically taken place in the shadows has a history of shadowy dealings. It’s the responsibility of the industry to work together toward this goal.

Lotteries, poker rooms, and casinos are everywhere these days — resulting in a general waning of the taboo associated with gambling. In some ways this is Hollywood fiction, while in other ways the skepticism is deserved. It’s impossible for any industry to totally eliminate that. Anytime money is involved, some will try to steal. Once the standards are comparable, treatment by the mainstream — including the press — deserve to be comparable. Reuters estimates one trillion dollars is bet annually on sports worldwide. Betting on sports has been big business for a long time, but what’s different recently is the modern media’s acceptance of this reality. The qualms of the sports networks will be assuaged, freeing them to satisfy their growing appetite for sports betting content. It’s vital that both sports bettors and the sports media are able to identify at a glance the legitimate from the illegitimate.

My vision is no utopian fantasy. To see all the posts in the series, click here; for more information on SXSW Music, Film and Interactive, click here.

. There’s no reason the sports betting cannot compare favorably to the investment industry. Even so, accepted standards help by stigmatizing those who reject them — while those who do comply to the transparency requirements will have a much harder time covering up wrong-doing

How the Sports Betting Line is Made by RJ Bell

If an oddsmaker comes up with a preliminary line of USC -7, then an adjustment up to -7.5 or -8 would be made in response to the public’s expected USC bias. Power ratings are the oddsmaker’s value of each team and are used as a guide to calculate a “preliminary” pointspread on an upcoming game.

A round-table discussion among the 4-5 oddsmakers involved in making the line for each sport is then conducted and a consensus line is decided upon by the Odds Director before it is released to the sportsbooks. We do this by drawing from past experiences and applying them to current situations.

Once a game’s power rating based pointspread is determined, the oddsmaker will make adjustments to that line after considering each team’s most recent games played and previous games played against that opponent. In doing so they attempt to make more attractive the team that is getting less action.

“The main objective is that our clients get equal action on both sides,” Seba said. Each of these oddsmakers bring unique opinions, strengths and weaknesses to the process. Examples of non-game factors that would require an adjustment to a team’s power rating are key player injuries and player trades.

How the Opening Line Is Made

Once the opening line is released by LVSC, the individual sportsbooks decide if they want to make any adjustments before offering it to the public. People think it’s much more complicated, but it’s not.”

Since the oddsmaker’s ultimate goal is equally dividing the betting action, public perception and betting patterns must be taken into account. That is not the case at all – their intent is NOT to evenly split the ATS result between the teams; rather, their goal is to attract equal betting action on both sides. .

Las Vegas Sports Consultants (LVSC) is the world’s premier oddsmaking company and the most respected authority on making the lines.

For example, if the pointspread on a game is 7 and most of the money is coming in on the underdog (taking the +7), sportsbooks will then move the number down to 6 ½ to try and attract money on the favorite.

The opening line is the first line created by the oddsmakers, which is then sent out to sportsbooks. The power ratings are adjusted after each game a team plays. Mike Seba is a Senior Oddsmaker at LVSC and has been making lines for the last six years. This usually includes having up-to-date power ratings on each team. By moving the line, sportsbooks can influence how the public bets on a particular game. Stated another way, they want to create a line that half the people find appealing to bet one way while the other half find it appealing to bet the other way (known as ‘dividing the action’).

RJ Bell

©Pregame.com 2006

Website: http://www.Pregame.com

Why the Line Changes

“You either have a passion for it or you don’t,” Seba said. Of the 4-5 oddsmakers, generally the 2 most respected opinions are weighed more heavily by the Odds Director before he decides on the final line. For example, the public might have heavy betting interest week after week on a popular college football team such as USC. “We’re not trying to pick the team that covers the spread, we’re trying to make it a coin flip, a tough decision (for the bettor). Also, adjustments are made after reading each team’s local newspapers to get a sense of what the coaches & players are thinking going into the game. If we’ve done that, we’ve done our job.”

Oddsmakers can also change the line depending on various event-related factors such as player injuries or weather. In our extended interview, Seba explained that there are 4-5 oddsmakers assigned to make lines for each of the major sports (pro & college football and basketball; MLB, NHL, boxing, golf). Oddsmakers have to determine if any changes are necessary and send out an “adjusted line.”

There is a common misconception that point spreads represent the oddsmakers’ prediction of how many points the favorite will win by. Seba explained that it all starts with each oddsmaker creating a line on each game based upon their own personal approach. Of course there is an entire method to the madness on how the opening line is created.

Once betting begins, sportsbooks can adjust the line at any time.

Moving the line is the oddsmaker’s effort to balance betting action, and often times such moves can have a major impact on a bettor’s decision.

What Is the Line Trying to Accomplish?

Experts working for the individual books having a strong opinion on the game

Individual books having players who consistently bet with certain tendencies (such as an extreme bias toward favorites or toward a certain popular team like USC)

“The #1 thing for us is to make a line for each game that creates good two-way action.

Divided action means the sportsbook is guaranteed a profit on the game because of the fee charged to the bettor (called juice or vig – typically $11 bet to win $10). Reasons for such adjustments include:

Oddsmakers at LVSC are professional sports junkies who love what they do and would probably do it for nothing if you asked them, but they do get paid for it. Obviously, if the line comes out a week ahead of the event (which is the case in football), there is much that could happen during the week leading up to the event that could affect the line. By necessity their approach is very research-oriented and concise, since with millions of dollars at risk there is little margin for error.

The purpose of these adjustments, like all line adjustments, is to more equally divide the betting action.

Contributed by:

The last step in the line-making process for each oddsmaker is taking one final look to determine whether or not the line “feels right.” This is where common sense and past experience with how games are bet enters into the picture

New Jersey sports betting law struck down by U.S. appeals court | Reuters

The other thought PASPA was unconstitutional because it violated state sovereignty.

“We are reviewing the opinion and considering our options,” said Paul Loriquet, a spokesman for state Attorney General Christopher Porrino.

“We do have two judges dissenting,” Lesniak said, “and we certainly will take a shot at the Supreme Court.”

A federal appeals court on Tuesday said New Jersey cannot legalize sports betting, in a big defeat for supporters of the years-long effort to allow such wagers in the state.

The case is National Collegiate Athletic Association et al v. government, called the law “yet another attempt” to allow sports betting “only under the conditions of the state’s choosing.”

Rendell acknowledged the law’s “salutary purpose” in trying to revive those troubled industries, but said PASPA does not unconstitutionally “commandeer” the state.

New Jersey argued that its law amounted to only a “partial repeal” of its prohibitions on sports betting, did not “license or authorize by law” such betting, and could help curb the “thriving” black market in the practice.

Clement was not immediately available for comment.

“Because PASPA, by its terms, prohibits states from authorizing by law sports gambling, and because the 2014 law does exactly that, the 2014 law violates federal law,” Circuit Judge Marjorie Rendell wrote. Governor of the State of New Jersey et al, 3rd U.S. solicitors general were on opposite sides of the case, with Paul Clement arguing for the sports organizations and Theodore Olson representing New Jersey.

Nevada bookmakers made $231.8 million on sports betting in 2015, the state has said.

It is also a victory for Major League Baseball, the National Basketball Association, the National Football League, the National Hockey League and the National Collegiate Athletic Association, which opposed New Jersey’s laws.

The sports organizations, backed by the U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. “It’s just wrong for Congress to deny New Jersey what the state of Nevada has.”

The American Gaming Association, an industry trade group, wants PASPA repealed.

The 10-2 decision is a defeat for Republican Governor Chris Christie, who has seen courts void two state laws, including one in 2012, designed to raise revenue through sports betting.. New Jersey’s law banned wagers on state college teams and limited bets to people age 21 and older at casinos and racetracks.

(Reporting by Jonathan Stempel in New York; Editing by Lisa Von Ahn and Tom Brown)

The 3rd U.S.

One dissenting judge thought the 2014 law permissible despite PASPA. 14-4546, 14-4568, 14-4569.

“We were relying on having sports betting to give a big boost to our ailing Atlantic City casinos and our suffering racetracks,” state Senator Raymond Lesniak, a Democrat from Elizabeth who sponsored the 2014 law and a 2011 voter referendum allowing sports betting, said in an interview. Circuit Court of Appeals in Philadelphia said the 2014 law allowing sports betting at casinos and racetracks violated the Professional and Amateur Sports Protection Act, a 1992 federal law prohibiting the practice in all states other than Nevada, Delaware, Montana and Oregon.

Reflecting the stakes, two former U.S

Horse Racing Blogs ~ OLBG Betting Blogs

Although it is highly unlikely that all of the trends detailed below will prove profitable to follow immediately, many of the statistics should be worth noting for consideration in the future….

I have looked at the last 10 years and looked at the following trends, Age, Official Rating, Recent Runs, Last Run, Year Runs, Year Wins, Group Form & Distance…. more

Read Blog

5 August 2016 12:07

Shergar Cup 2016 Tips And Thoughts

I do love the Shergar Cup – it divides opinion and fair play to those who want to avoid it completely but 10 runner class 2/3 handicaps at Ascot provide some great betting opportunities – especially when you can rule some of the runners out because of the jockey bookings…. more

Last Comment:

Read Blog

Horse Racing Bloggers

views in last 90 days

 By Micko70 in Horse Racing

24 August 2016 14:45

The Ebor Handicap is the highlight of the Ebor meeting at York for their 4 day meeting in August. more

Read Blog

9 August 2016 14:54

Ebor Early Thoughts

Test – Horse Racing Trends Sample Blog – 23 To 29 August 2016

9 August 2016 14:21

The purpose of this blog is to provide trends based information that will hopefully assist readers to identify value and profitable wagers throughout the week.

During the past decade only 2 market leaders have obliged for a loss of 5…. more

Last Comment:

Read Blog

The Betfred Hungerford Stakes is a Group 2 race for runners aged 3 years and older, which is run over 7 furlongs at Newbury on Saturday, 13 August. more

Read Blog

 By Robmull in Horse Racing

 By Robmull in Horse Racing

13 August 2016 12:54

 By Micko70 in Horse Racing

Betfred Hungerford Stakes At Newbury Key Race Trends – 13 August 2016

 By Micko70 in Horse Racing

 Subscribe to Horse Racing Betting Blogs Subscribe

Most Active Horse Racing Blogs

views in last 7 days

 By monkeytennis in Horse Racing

The Hungerford Stakes is a Group 2 race run over 7 furlongs at Newbury in August, which is open to all horses aged 2 or above.

With an average field size of just over 8 runners during the past decade, the Hungerford Stakes often provides an interesting puzzle for punters to assess.

I have looked at the last 10 runnings of the race and looked at the following trends – Age, Official Rating, Last Time Out, Last Run, Year Runs, Year Wins & Group Form…. more

Last Comment:

Read Blog

Winter Hill Stakes

23 August 2016 16:18

The Hungerford Stakes. The Winter Hill Stakes is one of those rare Group races that takes place at an evening meeting, it’s a Group 3 run over 1m 2f at Windsor on the last Saturday of August.

It’s run over 1m 6f and has been won by some decent horses in it’s history, i have looked at the last 10 runnings of the race and looked at the following trends, Age, Weight, Official Rating, Last Time Out, Last Run, Year Runs, Year Wins, Distance & Draw…

Vegas bookmakers want Broncos to cover Super Bowl spread | Reuters

“If it continues to pace the way it’s pacing we’re going to be massive Broncos fans. We’re going to want the favourite-to-win-but-not-cover scenario,” Jay Rood, vice president of the race and sports book at MGM Resorts, told Reuters.

While billions will be wagered on the Super Bowl, only a portion of the funds will be devoted to the actual winner.

The American Gaming Association said it expects Americans to bet $4.2 billion on the Super Bowl, up 8 percent from last year. Nearly 97 percent of those bets, or $4.1 billion, will be wagered illegally, according to the AGA.

(Reporting by Frank Pingue in Toronto; Editing by Steve Keating)

Carolina, appearing in only their second Super Bowl, will be relying heavily on the NFL’s highest-scoring offense led by Cam Newton in their quest for a maiden title.

MGM Resorts International, which operates 10 sports book on the Las Vegas Strip, expect most bets to come during the final 24 hours before kickoff but admitted a trend is in place.

Among some of the more unique proposition bets are whether there will be an earthquake during the game in Santa Clara, California, and whether the total points scored by the victor will be higher or lower than U.S. presidential candidate Donald Trump’s percentage points in next week’s New Hampshire primary.

Denver, who have 39-year-old future Hall of Famer Peyton Manning at the helm of their offense, are seeking a third title in their record-equaling eighth Super Bowl appearance.

Las Vegas casinos aren’t against Denver Broncos quarterback Peyton Manning winning a Super Bowl in what is likely his final game but prefer the Carolina Panthers deny him a fairytale finish without covering the spread.

If top-seeded Carolina win the National Football League’s title game on Sunday and cover the 5-1/2 point spread it will be much less favorable for the house than if Denver were to lose the game and stay within the spread.

Aside from more traditional bets, gamblers can take a chance at proposition bets, like deciding which team will score first and what color liquid will be poured on the winning coach.

Sports bettors wagered $116 million in Nevada on last year’s Super Bowl, down 2.8 percent from the record $119.4 million spent the previous year when the Seattle Seahawks routed Denver.

“A Broncos win wouldn’t be disastrous, but it wouldn’t be the best-case scenario for us.”